Werner Verhoeven

Werner’s  utopie is voor iedere mens een fair, sociaal, zinvol leven in een gezonde, aangename, inspirerende omgeving en dit zo georganiseerd dat we ruim binnen de draagkracht van de planeet blijven. Dat is ongeveer wat ik voor ogen tracht te houden in mijn doen en denken.

Zijn opleiding en ervaring: een puur technische basisopleiding met als twee laatste diploma's industrieel ingenieur elektriciteit/elektronica en 'aanvullende licentie' informatica. Werner is ook ongeveer 14 jaar aan de slag geweest als informaticus.

Hij was sinds jong geboeid door natuur, was vrijwilliger bij Natuurpunt Leuven en heeft in 2001 een carrièreswitch kunnen maken naar boswachter en later beleidsadviseur bij de Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur en Bos).

Zijn interesse in de organisatie van onze samenleving (politiek in de brede zin) kreeg een boost in 2014, in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014. Voor hem de aanleiding om zeer goed geïnformeerd te kiezen door het lezen van boeken, lezingen te volgen, met mensen te praten. De opleiding Ecologische Filosofie en Politiek, georganiseerd door Aardewerk vzw (ook in 2014 gestart) was toen een welkome bijkomende leidraad.

Engagement (als vrijwilliger) dat daarop volgde: Hart boven Hard, Aardewerk vzw, Wereldcafé (coöperatieve), deelname aan Meetups, repairder op repair cafés, CEO, ...