Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid vzw is de draaischijf voor een andere economie. We willen zaadjes planten voor nieuwe burgerinitiatieven.
Ons moto hierbij is: iedereen is ceo van het CEO.
We willen de partner zijn voor en leggen verbindingen tussen burgers, organisaties en bedrijven die streven naar een duurzamere wereld.

Alles over CEO.

Megafoon

Alle mooie intitiatieven kenbaar maken, in de vitrine zetten en aanmoedigen.

Trefplaats

Mensen ontmoeten elkaar en leren van elkaar.

Draaischijf

Alle inititiatieven met elkaar verbinden, synergieën en samenwerking stimuleren.

Inspirator

Leuvenaars inspireren om zelf iets te ondernemen.

Denktank

Verdiepen in het ideeëndebat over alternatieve economische modellen en hoe de toekomst er uit kan zien.

Samenwerken

Samen met andere organisaties werken rond dezelfde thema's.

Partnerschap

De economie duurzamer en circulair maken, dat doen we samen. Samen zijn we sterker. Daarom engageren we ons om projecten met dezelfde doelstellingen als die van Centrum voor Economische Ongehoorzaam mee te initiëren, te trekken en te ondersteunen. Maakbaar Leuven is de eerste HUB ontstaan in de schoot van het CEO ;)  

Maakbaar Leuven

Repairen op lokaal niveau om impact te hebben op globaal niveau. Dat is de missie van Maakbaar Leuven. Samen met vele anderen enthousiaste organisaties, burgers en bedrijven dragen we ons steentje bij om de doelstellingen van dit project te realiseren. Maakbaar Leuven is een common  en een labo voor een andere economie. Na twee jaar, tegen 2020,  willen we een nieuw en duurzaam model ontwikkeld hebben. Vanuit het CEO is er vanaf 1 juni 2018 één medewerker op de payroll om hier rond te werken. Het experiment wordt ondersteund door de Provincie Vlaams Brabant en Circulair Vlaanderen.

Spullenbib Leuven

Najaar 2018 krijgt Leuven zijn eigen instrumentheek, De Spullenbib. Hier lenen we gereedschappen uit.  Je krijgt zo toegang tot gereedschap zonder het zelf te moeten aankopen.

De Spullenbib wordt een fysieke plaats waar de deeleconomie werkelijkheid wordt. Daarnaast zijn we een platform dat je de weg wijst naar andere deel en herstelpunten en verwante initiatieven in groot Leuven.

We werken tegelijkertijd samen met de KULeuven aan een Spullenbib met en voor studenten.

Met steun van

Contact

Schrijf je in op onze nieuwsbrief