Jef Peeters

Is van opleiding scheikundige en filosoof.  Jef was docent aan de hogeschool in Leuven in verschillende departementen, nu is hij gepensioneerd. Thans vrijwillig onderzoeker aan de KU Leuven bij groep Social Policy and Social Work, alsook binnen een internationaal onderzoeksnetwerk rond zijn onderzoeksthema.

Zijn onderzoeksdomein is sociaal werk en de duurzaamheidstransitie, met als resultaat o.a. twee Nederlandstalige boeken als auteur en samensteller: Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling (EPO 2010) en Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie (EPO, 2015), en een aantal recente internationale publicaties.
Focus: conceptueel onderzoek rond de begrippen ‘veerkracht’ (resilience) en commons in relatie tot sociaal werk.

Medewerker aan het tijdschrift Oikos vanaf de oprichting ervan (1996), waaronder negen jaar als hoofdredacteur, alsook aan de gelijknamige denktank.

Lid van de stuurgroep van het TransitieNetwerk Middenveld. Actief binnen verschillende werkgroepen van Leuven 2030.